Werkwijze

Briefing
We beginnen met een briefing. Wat is het doel dat bereikt moet worden? Wat zijn je wensen, wat is de planning en binnen welk budget moet het werk uitgevoerd worden? We bespreken de mogelijkheden. De briefing is vrijblijvend. Op basis daarvan maak ik een offerte voor de opdracht.

Ontwerp
Is de offerte akkoord? Dan ga ik aan de slag met het ontwerp. Op basis van de briefing maak ik een eerste ontwerp, meestal bestaande uit een paar varianten. Bijvoorbeeld drie verschillende logo’s of een aantal verschillende pagina’s van een brochure. Op basis van je reactie werk ik een definitief ontwerp uit. Na akkoord, gebruik ik het definitieve ontwerp voor de verdere uitwerking van de opdracht.

Uitwerking
Bij de uitwerking, voer ik het gekozen ontwerp verder door. Een logo voer ik door in de complete huisstijl. Een gewenste opmaak voer ik door voor de hele brochure of het hele boek. Het ontwerp voor een website pas ik toe voor de hele website. Na één of twee correctierondes rond ik de uitwerking helemaal af.

Productie
Gaat het om drukwerk? Dan gaat het uitgewerkte ontwerp in productie. Ik maak de bestanden klaar voor druk en ik lever deze aan bij de drukkerij. Digitale producties lever ik direct op, eventueel met uitleg over het CMS of uitleg over het gebruik van de opgeleverde documenten.
Back to Top